O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
Bitiruvchilarga diplomlarni elektron olish imkoniyati